Kjære kunde

Vi står i en krise og det er bekymring. Både for egen og andres helse, men også de samfunnsmessige konsekvensene.

Hvor ille blir utfallet? Hvem rammes hardest? Hva gjøres av hvem, for å avverge de største krisene?

Med de produktene og tjenestene vi leverer, kjenner vi på et stort ansvar. Det er sannsynlig at denne situasjonen med smitte av Koronaviruset vil påvirke også vår bransje. Det er viktig for oss å informere om at vi vil drive vår virksomhet så nært det normale som mulig, og ivareta deg som kunde på beste vis. Du er avhengig av at vi leverer for å holde hjulene i gang. Derfor er vår viktigste oppgave akkurat nå, å være i drift, gi deg oppdatert informasjon og være gode rådgivere i denne krevende tiden.

Hovedfokus i denne situasjonen for oss er å gjøre alt det vi kan for å ivareta liv og helse, og ta del i den nasjonale dugnaden som nå er mobilisert. Vi gjennomfører derfor noen tiltak i vår virksomhet, og disse tiltakene gjennomføres nå:

  1. Sikre gode smitteverntiltak for å unngå smitte blant ansatte og kunder, med påfølgende konsekvenser i form av karantenetiltak. Vi øker beredskap på hygiene, vi reduserer kontaktpunkt alle steder hvor vi kan, vi splitter organisasjonen i autonome celler, vi stopper alle kontaktpunkt som ikke er kritiske for drift, vi oppfordrer alle til å bestille varer slik at vi leverer etter gode rutiner på byggeplass.

Vi ruster oss så godt vi kan for å sikre stabil drift i tiden fremover.

Vi følger alle pålegg og råd fra offentlige myndigheter knyttet til situasjonen – vi søker aktivt informasjon om dette, blant annet her: www.helsenorge.no

  1. Sikre gode rutiner for likviditetsstyring og grunnlaget for vareleveranser til dere, og iverksette nødvendige tiltak tidsnok for å sikre tilstrekkelig likviditet, dersom vi opplever en situasjon med tydelig omsetningsfall
  2. Gjennomgå driftssituasjonen og planlegge for iverksettelse av kostnadskutt om dette anses nødvendig. Vi vil selvsagt fokusere på å ivareta våre kunder, og unngå negative konsekvenser for vårt servicenivå.
  3. Vi har innført begrensninger i reiseaktivitet. Dette betyr at vi ønsker at mest mulig av kundekontakten vår skal foregå via telefon eller på våre digitale flater

Vi skal naturligvis fortsatt være tilgjengelig for dere, og skal gjøre alt det vi kan for å yte dere den aller beste service i en situasjon der det aller viktigste er å ivareta hensynet til liv og helse for alle.

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, vi står klare for å hjelpe dere og deres prosjekter.

 

Hilsen

 

SKI BYGG