Svensk vannskadestatistikk viser at kjøkkenet nå har tatt over som boligens mest vannskadeutsatte rom, og vi antar at situasjonen er tilsvarende i Norge. I 2015 oppsto 33 prosent av alle vannskader i Sverige i kjøkken, mens 28 prosent oppsto i våtrom. For noen år siden var situasjonen motsatt.

Eksempel på kjøkkenbenk sikret mot vannskader.(Illustrasjon: SINTEF Byggforsk)

 

Kjøkkenet har de siste årene fått flere løse, vanntilkoblede maskiner som oppvaskmaskin, kjøleskap, og kaffe/vannmaskiner. Dette er produkter som er mer skadeutsatt enn de faste rørinstallasjonene (rør, ventiler og armatur), fordi de ikke har samme krav til teknisk dokumentasjon og montering.

Vanntett belegg og lekkasjestopper
For å minimere vannskadene i kjøkken er det viktig å sikre alle løse, vanntilkoblede maskiner over og under kjøkkenbenken. Det enkleste er å montere et vanntett golvbelegg eller en prefabrikkert trauløsning/ oppsamlingsbakke i kjøkkenbenken og under oppvaskmaskin, kjøleskap eller kaffemaskin. For å stoppe en eventuell lekkasje raskt plasseres det lekkasjestoppere under alle installasjoner. Lekkasjestoppere kan effektivt redusere vannutstrømningen og dermed begrense følgeskadene.

Vanskelig å tolke funksjonskravene i TEK
TEK stiller krav til hvordan våtrom og rom med vanninstallasjoner skal bygges for å minimere konsekvensene ved en eventuell
lekkasje. Funksjonskravene er dessverre skrevet på en måte som ikke er enkel å forstå, og de feiltolkes i mange tilfeller av håndverkere og utbyggere. Utfordringen oppstår når løse, vanntilkoblede maskiner monteres i rom uten tett golvbelegg og sluk, som kjøkken. Her vil alle lekkasjer medføre vannskade såfremt det ikke er utført forebyggende tiltak. Veiledningen til TEK (§13-20(2c)) henviser tydelig til at lekkasjestopper skal brukes for å sikre løse, vanntilkoblede maskiner.

Det er også et krav i TEK at gulv og vegger under vanninstallasjoner skal utføres med fuktbestandige materialer.

Ulike krav til dokumentasjon TEK angir at alle egenskapene til produkter som bygges inn i et byggverk, skal være dokumenterte. Slike varer betegnes som byggevarer. I et kjøkken omfatter dette blant annet faste, tilkoblede installasjoner som vann og avløpsrør, koplinger, ventiler og kjøkkenarmatur. Løse, vanntilkoplede maskiner som for eksempel oppvaskmaskin, kjøleskap, kaffemaskiner og lignende er ikke definert som byggevarer og omfattes dermed ikke av kravene i TEK.

Ulik tolkning av TEK gir dårlige løsninger
SINTEF Byggforsk opplever at både bransjepraksis og ulik tolkning av kravene i TEK gjør at det prosjekteres og utføres mange løsninger som ikke er gode. Når man i tillegg har fått mange vanntilkoblede kjøkkenmaskiner som ikke har de samme kravene som byggevarer, blir resultatet at hyppigheten av vannskader i kjøkken øker. Vi oppfordrer til å velge løsninger som gir liten risiko for lekkasjer, samt løsninger som kan redusere konsekvensene av lekkasjer som oppstår, sier Lars-Erik Fiskum.

Les mer om lekkasjestoppere i Byggforskserien 553.135

 

Hele proffenmagasinet finner du her!