Når det legges terrassegulv er det viktig å være bevisst på hvilke materialer som benyttes for å beregne korrekt avstand mellom bordene. Våte og ferske CU-impregnerte bord kan legges forholdsvis tett. Når de tørker, vil de krympe i bredden. Så her er det lurt ikke å bruke tømmerblyanten, men heller flatsiden på tommestokken. Noe annet er det med Royal, Kebony, malmfuru, varmebehandlet tre og sibirsk lerk. Dette er alle sammen nedtørkede materialer, og kan legges med samme avstand; minimum 5-6 millimeter. Nedtørkede materialer sveller når de blir fuktige. – Vi har sett hele terrasser der de ytterste bordene er presset ut og der skruene er slitt tvers av. Årsaken er at nedtørkede materialer er lagt for tett. Når de sveller, er det store krefter på gang. Bordene presses ut til siden der de ikke møter motstand. Vi har fått flere reklamasjoner der det er brukt andre materialer enn CUimpregnerte, og der skruene ryker langsetter ytterst. Sørger håndverkeren for tilstrekkelig avstand, skjer ikke dette, sier Trond Retteraasen i fagavdelingen til Ski Bygg.

Husk 5-6 mm avstand mellom bordene når det bygges terrasse med andre materialer enn CU-impregnerte.

Kompositt må legges på cc 40 cm. Det kan også være lurt å dele terrassen inn i soner, da kompositt beveger seg mer enn
vanlig treverk. Det er anbefalt 2-3 mm avstand mellom bordene (ved endeskjøt) ved montering under 15 grader celsius og 3 mm ved 10 grader.. Ved montering over disse temperaturene kan bordene legges tett og ende mot ende. Det er også viktig å ha tilstrekkelig lufting under terrassebordene, gjerne 15 cm avstand ned til underlaget. Terrassebord av kompositt blir generelt
varmere enn vanlig treverk når de utsettes for sterkt sollys.

Anbefalte avstander på terrassebord:

Type bord        Min. avstand mellom bord         Riktig skrue
Furu royal        
28 x 120    4mm    4,2 x 55 A2
         
Furu malm        
28 x 120    3,2mm    4,2 x 55 A4
         
Furu kebony        
28 x 120   6mm     4,2 x 55 A2
         
Kebony Radiata        
22 x 142    Sprekken bli ca 6mm    Brakett/skrue
         
 Varmebehandlet         
 26 x 140    5mm    4,8 x 75 A2
         
 Kompositt        
 24 x 133    Sprekken blir ca 4mm    Brakett/skrue  
         
 Grønn imp        
 28 x 120        
         
 Ny imp.123mm    0 mm sprekk   Terr.skrue
 Litt tørr 120mm   3 mm sprekk   4,8 x 55
Tørr 117mm   5 mm sprekk    

 

Skal noe av dette brukes nærmere enn 150m til sjøen (saltvann) må det benyttes A4 syrefaste skruer.

 

Vi ønsker at du som kunde skal bli fornøyd med resultatet av ditt prosjekt. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne med ditt prosjekt og dine drømmer, om terrasse, et perfekt utemiljø, eller fasade.