30 år etter at tårnet i Gaupesteinmarka i Ski raste sammen av dårlig vedlikehold har en gjeng mannfolk sørget for å reise et nytt 12 meter høyt tårn. Ski Bygg har sponset med gratis materialer og dugnadsgjengen satte opp tårnet i løpet av
halvannen måned. 

Til værs med Ski Bygg Ragnar Skaarer og Tore Andresen i Ski Bygg på toppen av utkikkstårnet. Herfra er det utsikt så langt øyet rekker i 360 graders omkrets, fra landskap på andre siden av svenskegrensen til Blefjell, Norefjell og, i gunstig vær, helt til Gaustatoppen.

Ragnar Skaarer (75) er ildsjelen i prosjektet. Han er fra Kråkstad og har vært en ivrig skautraver i området gjennom mange år. Tankene begynte å spinne for et par-tre år siden om muligheten av å få reist et flott utkikkstårn, der det gamle en gang stod. Gunnar Ausland tegnet et utkast. Men dette ville bli dyrt! Prosjektet ble forankret i Kråkstad Idrettslag, som seriøs søker etter midler. Etter søknader flere steder fikk de napp hos Sparebankstiftelsen DnB. Og de fikk solgt trappetrinn for 5000 kroner stykket – 55 av 60 stykker. Da gikk de til Ski Bygg med planene sine. Nå var det bare å trøkke på!

Hos Ski Bygg kikket Tore Andresen på tegningene, og fikk Splitkon til å kvalitetssikre bæreevne og lastdimensjoner. Det endte med at Ski Bygg sponset slik at dugnadsgjengen, som sto og trippet, kunne få gratis materialer.

Publikumssuksess
Foruten Ragnar Skaarer og Gunnar Ausland har Per Stranna, Sverre Fladberg, Kjell Kristian Aarmo og Bent Inge Stormoen vært med i dugnadsgjengen. De leide inn Nettpartner til å sette opp de fire hjørnemastene og feste bjelkene for etasjeskillene. Her er solide wirer strukket på kryss og tvers og forankret ned i fjellet. – Arbeidene var mye mer omfattende enn vi hadde trodd på forhånd. Men med profesjonelle aktører som Nettpartner og Ski Bygg i ryggen brukte dugnadsgjengen mellom 50 og 55 effektive arbeidsdager, og i sommer sto tårnet ferdig, forteller Skaarer. Han kan allerede notere seg for en publikumssuksess. Folk valfarter til det nye utkikkstårnet i Gaupesteinmarka, 10-12 minutters gange fra parkeringsplassen
ved skytebanen. – Her har det gått så mange at sporene etter lastbæreren som fraktet inn materialer, allerede er tråkket bort, sier Skaarer fornøyd.